online site builder

MAAD SYSTEMY AUTOMATYKI

Oferujemy usługi kompleksowego projektowania i wdrożenia systemów sterowania i wizualizacji, nadzoru procesów, systemów bezpieczeństwa, kontroli jakości wyrobów technologicznych i produkcyjnych.Adres:

MaaD Systemy Automatyki
ul. Racławicka 38
(niski parter "Dom Rzemiosła") 
21-040 Świdnik

Kontakt:

Email: biuro@maadsa.pl
tel.: 81 - 751-30-07
tel.kom: 0-501-711-363

Mobirise

AUTOMATYZACJA PRACY LINII PRODUKCYJNYCH

Mobirise

STEROWANIE PRODUKCJĄ BETONU

Mobirise

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Mobirise

SYSTEMY OGRZEWANIA WODY i POWIETRZA DO PRODUKCJI BETONU

Recykling betonu

SYSTEMY RECYKLINGU BETONU

Mobirise

SYSTEMY ZNAKOWANIA LASEROWEGO

Mobirise

STEROWANIE WENTYLACJĄ

Mobirise

Różne systemy

Sterowanie do :
- urządzenia do produkcji siatki ogrodzeniowej,
- urządzenia do produkcji brykietu,
- linie mieszania kruszyw
.....,

Adres:

MaaD Systemy Automatyki
ul. Racławicka 38
(biurowiec "Dom Rzemiosła") 
21-040 Świdnik

Kontakt:

Email: biuro@maadsa.pl
tel.: 81 - 751-30-07
tel.kom: 0-501-711-363